Afronden 0%
1 Gegevens bestuurder 2 Detailinfo voertuig 3 Keuze waarborgen 4 Verzenden

Vul hier de gegevens van de hoofdbestuurder in.  De hoofdbestuurder is diegene die het voertuig het meest gebruikt of diegene die het voertuig quasi dagelijks gebruikt voor woon/werk of woon/schoolverkeer.

Naam *
Voornaam *
Straat *Het adres van de hoofdbestuurder heeft een invloed op de premie.
Nr *
Bus
Postcode *
Gemeente *
E-mail *
Telefoonnummer
Geboortedatum *
Datum rijbewijs *
Was u de afgelopen 5 jaar betrokken bij een ongeval in fout?
Ja
Neen
Werd u door een verzekeraar opgezegd, geweigerd of aan bijzondere maatregelen onderworpenBijvoorbeeld omdat u te vaak schade had, niet tijdig de premies betaalde, een veroordeling opliep voor alcoholintoxicatie, ....
Ja
Neen
Bent u momenteel al verzekerd voor een auto en zo ja, bij welke verzekeraar? *
Vorige Volgende

 


Goed om te weten

De autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid is wettelijk verplicht. Ze wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. Kom bij ons langs of bekijk hier: