Wat is een omniumverzekering voor uw auto?

Een omniumverzekering is een bijkomende verzekering bovenop uw BA Autoverzekering. Een omnium komt tussen voor schade aan uw auto. Dat is niet het geval bij de autoverzekering BA die enkel schade aan de tegenpartij vergoedt. Zeker bij een nieuwe of recente auto doet u er goed aan om een omniumverzekering te nemen!

Wat dekt de omniumverzekering?

Met een omniumverzekering bent u beschermd als er schade is aan uw auto.
Ruime waarborgen
U krijgt een schadevergoeding bij:

  • schade door brand, vuur, ontploffing, steekvlammen, blikseminslag enz.
  • diefstal of schade door poging tot diefstal
  • schade aan uw autoruiten
  • schade door storm, hagel, kettingbotsing, botsing met dieren enz.

Wij betalen dan alles terug, zelfs zonder dat u moet rekening houden met een franchise.

Eigen schade ook gedekt
Wil u ook uw eigen schade gedekt zien als u zelf een ongeval veroorzaakt of bij vandalisme? Dat kan! Met de optie Eigen Schade bent u zeker van de ruimste bescherming en beslist u zelf hoeveel de franchise bedraagt.

Uitsluitingen en beperkingen

  • Ongevallen die veroorzaakt worden door een kennelijk gebrek aan onderhoud of door een technische tekortkoming aan het voertuig zijn niet gedekt.
  • Diefstal: de schade is niet verzekerd als het voertuig niet correct werd vergrendeld.
  • Glasbreuk: bepantserde en dubbele ruiten zijn niet gedekt.
  • Schade door deelname aan snelheidswedstrijden is nooit verzekerd. Toeristische en ontspanningsrally’s zijn wel gedekt.
  • DVV Verzekeringen heeft recht op verhaal als de premie niet betaald is of als er sprake is van opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico. Dat laatste geldt ook als het gaat om onopzettelijk verzwijgen of onjuist mededelen als dat u verweten kan worden.
  • De omniumverzekering zal niet tussenkomen voor uw lichamelijke schade en ook niet voor de lichamelijke en materiële schade van de tegenpartij. Voor uw lichamelijke schade als bestuurder hebt u de verzekering Lichamelijke ongevallen in het verkeer nodig.

Goed om te weten

De omniumverzekering wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Kom bij ons langs of bekijk hier:

*2 maanden cadeau + 10 maanden betalend op de 1ste jaarpremie van een nieuwe autoverzekering Mobility bij intekening tussen 01/01 en 31/03/2021 inbegrepen. Dit tijdelijk aanbod is geldig op alle waarborgen van een nieuw contract voor een autoverzekering Mobility (Burgerlijke Aansprakelijkheid, Mini Omnium, Full Omnium, maar ook DVV Assistance, Glasbreuk, Bestuurder en Rechtsbijstand), indien geen enkele bestuurder de voorbije 5 jaar een ongeval in fout heeft gehad. Aanbod geldig mits aanvaarding van het risico.

Offerte Autoverzekering