Waarom is een hospitalisatieverzekering nodig?

Als u in het ziekenhuis wordt opgenomen, komt uw ziekenfonds tussen. Maar die betaalt lang niet alle kosten. Gemiddeld zal u nog zo’n 450 euro moeten opleggen, voor een 1-persoonskamer zelfs 1250 euro. Wil u zich die financiële kopzorgen besparen? Dan hebt u een hospitalisatieverzekering nodig. 

Wat dekt de hospitalisatieverzekering Hospimax?

Bij een ziekenhuisopname vergoeden we de kosten die niet terugbetaald worden door uw ziekenfonds. Dit zit in het basispakket van Hospimax:

 • verblijf in het ziekenhuis, zelfs daghospitalisatie
 • onderzoeken en behandelingen in het kader van een hospitalisatie 
 • prothese, orthopedie en geneesmiddelen die u krijgt tijdens de hospitalisatie
 • vervoer met een ziekenwagen
 • rooming-in voor ouders die bij hun kind willen blijven
 • thuisbevallingen en kraamzorg
 • alle kamer- en ereloonsupplementen (beperkt in Brusselse ziekenhuizen en in het buitenland)
 • palliatieve verzorging in het ziekenhuis

Extra's in het standaardtarief
Standaard omvat het basispakket aanvullende waarborgen: 

 • voor- en nazorg: we betalen dan de kosten voor medische verzorging die u voor en na uw ziekenhuisopname moet maken. Tot 2 maanden ervoor en tot 6 maanden erna!
 • zware ziekten en palliatieve thuiszorg: de medische kosten van onder meer kanker of aids worden dan vergoed. 

Korting mogelijk

Als u de aanvullende waarborgen niet wenst, kan u korting krijgen op het standaardtarief.

Goed om te weten

 • De wachttijd voor Hospimax bedraagt 3 maanden. Bij ongevallen en acute infectieziekten is er geen wachttijd.
 • Per persoon en per jaar geldt voor 2017 een standaardfranchise van 61,97 euro (behalve bij daghospitalisatie). U kan voor 2017 ook kiezen voor een franchise van 0 euro door een bijpremie te betalen of voor een franchise van 123,95 euro of 247,89 euro om korting te krijgen. Weet dat er nooit een franchise geldt bij de waarborg zware ziekten en palliatieve thuiszorg.
 • DVV Verzekeringen vergoedt de kosten voor rooming-in als het kind jonger is dan 12 jaar. De tussenkomst is voor 2017 beperkt tot 25 euro per dag, voor maximaal 20 dagen.
 • Voor kraamzorg bedraagt de vergoeding voor 2017 75 euro per dag, tot maximaal 6 dagen na de bevalling.
 • De aanvullende waarborgen vormen samen een geheel. Sommige kosten worden niet gedekt, bijvoorbeeld de kosten voor vervoer.
 • U kan aansluiten tot u 65 jaar bent. Aanvaarding is afhankelijk van medische acceptatie.
 • Uitgesloten zijn onder meer esthetische ingrepen, alcoholintoxicatie, extreme sporten en tandbehandelingen. 
 • In geval van maandelijkse, trimestriële en semestriële premiebetaling worden fractioneringskosten van respectievelijk 4%, 3% en 2%, voor de hoofdwaarborg en de bijkomende waarborgen, toegepast. Er zijn geen fractioneringskosten in geval van een jaarlijkse premie. 
 • De hospitalisatieverzekering Hospimax loopt levenslang en kan jaarlijks opgezegd worden. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Kom bij ons langs of bekijk hier: