Blog

Raadpleeg online uw attesten schadeverleden.

27 November 2015

Het schadeverleden van de bestuurder is één van de belangrijkste parameters bij de tariefbepaling van de BA autoverzekering.

Telkens u van verzekeraar verandert zal de nieuwe verzekeraar u vragen om uw schadeverleden over de laatste 5 jaar aan te tonen.

Hievoor werd binnen de sector een standaard document ontwikkeld. Dit attest schadeverleden wordt afgeleverd telkens een polis BA auto wordt beëindigd.

Sinds 1 april 2013 worden deze attesten ook centraal bijgehouden en kan u ze online aanvragen en opnieuw afdrukken.

U kan wel enkel attesten opvragen van verzekeringscontracten waar u de verzekeringsnemer was en die beëindigd zijn sinds 1 april 2013. De identificatie gebeurd via de E-ID en bijhorende pincode.

Werd het attest schadeverleden afgeleverd voor 1/4/2013 dan zal u nog bij de verzekeraar moeten aankloppen voor het attest.

Naar de site van Car@ttest.be