uitvaart

Rond Allerzielen brengen veel verzekeraars de uitvaartverzekering onder de aandacht. Op zich natuurlijk niet slecht gezien. In deze periode van het jaar worden we immers meer dan anders geconfronteerd met het feit dat de dood onlosmakelijk met het leven verbonden is.

Het is echter fout om de financiële gevolgen van een overlijden terug te brengen tot de loutere kost van een uitvaart. De gevolgen van een plots sterfgeval, zeker op jongere leeftijd, gaan veel verder.

We merken in adviesgesprekken vaak op dat het doorsnee gezin totaal geen idee heeft van de slechts beperkte sociale bescherming bij overlijden.

In de privésector moet je als weduwe of weduwnaar momenteel al 47 jaar oud zijn voor je recht hebt op een overlevingspensioen (weduwenpensioen). Er is wel een wachtuitkering gedurende 1 of 2 jaar (met kinderen) voor wie jonger is. En voor we het vergeten, een overlevingspensioen is er alleen voor gehuwden, niet voor (wettelijk) samenwonenden.

Daar sta je dan als jonge vader of moeder. Je vaste kosten blijven doorlopen. Je moet misschien extra beroep doen op dure kinderopvang en dat alles moet je financieren met slechts 1 loon.

Een uitvaartverzekering bezorgt dan een vals gevoel van bescherming. Zelfs een uitvaartverzekering met een kapitaal van 10.000 of 15.000 euro is dan immers slechts een druppel op een hete plaat.

Een tijdelijke overlijdensverzekering bijvoorbeeld tot de kinderen meerderjarig zijn is dan een veel verstandigere keuze. Voor een quasi gelijke premie leg je een aanzienlijk steviger vangnet onder je gezin.

Meer informatie? Contacteer ons voor vrijblijvend advies afgestemd op jouw persoonlijke situatie.

 

 

Vanaf 1 januari wordt de wetgeving rond rookmelders verder verscherpt. Tot nu toe waren rookmelders enkel verplicht in woningen of appartementen die verhuurd worden of bij nieuwbouw of renovatie.

Nu moeten om wettelijk in orde te zijn elke woning of wooneenheid (eensgezinswoning, appartement/studio / kamerwoning) op elke verdieping een rookmelder hebben.

Waaraan moet de rookmelder voldoen?

De rookmelder moet CE gemarkeerd zijn en voldoen aan de norm NBN EN 14604. Zowel de modellen met vervangbare als niet-vervangbare batterij kunnen in aanmerking komen.  Een model met niet-vervangbare batterij met een levensduur van minimum 10 jaar is aan te raden.

Waar rookmelders plaatsen?

Om wettelijk in orde te zijn moet er op elke verdieping minstens één rookmelder geplaatst worden. In kamerwoningen moet er bovendien ook in elke kamer een rookmelder zijn.

Er wordt aangeraden om rookmelders te plaatsen in elke ruimte waar je doorheen moet op de korste vluchtweg naar buiten.

Waarom rookmelders plaatsen?

Er is natuurlijk de wettelijke verplichting, maar belangrijker, rookmelders redden levens, misschien wel ooit dat van jou! Al hopen we natuurlijk dat je van alle soorten onheil mag gespaard blijven.

 

Wat is het VAPW?

Sinds dit jaar kunnen werknemers zelf een vrij aanvullend pensioen opbouwen binnen de 2de pijler van de bedrijfspensioenen.

Tot op heden kon dit alleen maar gebeuren op initiatief van de werkgever of de sector waarin men tewerkgesteld is.  Dit gebeurde dan via een groepsverzekering of een sectoraal pensioenfonds.

Met de introductie van het vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW) kan nu ook de werknemer zelf het initiatief nemen om in de 2de pijler een aanvullend pensioen op te bouwen.

In principe staat deze mogelijkheid open voor alle werknemers, maar in de praktijk komt het er op neer dat vooral werknemers die nu nog geen pensioen opbouwen via de werkgever of sector een beroep zullen doen op het stelsel van het VAPW.

Subcategorieën