Covid-19 virus

Vanaf 27/01/2021 zijn enkel essentiële reizen naar het buitenland toegestaan.

Wat is de impact op de bijstandsverzekering ?

Van 27 januari tot 1 maart mag je enkel naar het buitenland reizen om een essentiële redenJe moet hiervoor een verklaring op eer hebben.

Wat is een essentiële reden?

  • Dwingende gezinsredenen, bv. een kind of partner bezoeken, een huwelijk of een begrafenis van nauwe familie bijwonen
  • Humanitaire redenen, bv. om een medische reden, om een oudere persoon te helpen,…
  • Studieredenen
  • Inwoners van grensregio's
  • Professionele redenen
  • Andere dringende redenen, bv. om te zorgen voor een dier, om te verhuizen

Meer info vind je op https://diplomatie.belgium.be/nl

Wij raden je wel ten stelligste aan de richtlijnen van en maatregelen opgelegd te checken voor uw vertrek, want dit kan een impact hebben op de dekking waarop je beroep kan doen via je bijstandspolis.

  • Indien je kan bewijzen dat het om een essentiële reis gaat dan kan je rekenen op onze medische bijstand in dit land en op de technische bijstand (voertuig) (voor zover deze waarborgen werden onderschreven én binnen de grenzen van de geografische dekking van de polis). Ook de bijstandsaanvragen gelinkt aan COVID-19 zijn gedekt.

Ben je van plan om langer in het buitenland te verblijven (> 90 opeenvolgende dagen), dan kan je nog steeds een uitbreiding aanvragen voor een verlengd verblijf, maar alleen indien het om een essentiële reis gaat.

  • Opgelet, niet-essentiële verplaatsingengeven geenszins recht op de prestaties voorzien via je bijstandspolis.

Verblijf je momenteel al in het buitenland (je bent dus vertrokken voor deze nieuwe maatregel van kracht werd op 27/01/2021)?

  • je geniet dan nog steeds van alle waarborgen van jouw bijstandspolis, ook indien je bijstandsaanvraag COVID-19 gelinkt is.
  • Wil je langer in het buitenland verblijven (> 90 opeenvolgende dagen), dan kan je nog steeds een uitbreiding aanvragen voor een verlengd verblijf (indien je reeds in het buitenland was voor 27/01/2021 wordt er geen rekening gehouden met de aard van de reis (essentieel of niet-essentieel)).