Sinds 1 januari 2022 zijn de regels rond schenken en erven in Wallonië gewijzigd.

Zo is de "verdachte periode" na een niet-geregistreerde roerende schenking verlengd van 3 naar 5 jaar.

Deze regels zijn van toepassing op schenkingen in Wallonië.

Fiscale maxima 2022

De meeste fiscale aftrekposten worden jaarlijks geïndexeerd.  Hier vind je de bedragen voor het aanslagjaar 2023, inkomsten 2022 voor een aantal van de meest voorkomende.

Voor een aantal belastingverminderingen of vrijstellingen werd besloten een aantal bedragen te bevriezen op het niveau van aanslagjaar 2020 of 2021 (pensioensparen).

Het gaat dan bijvoorbeeld om de verminderingen of vrijstellingen voor de intresten op gewone spaarrekeningen, vrijgestelde dividenden, premies van levensverzekeringen, pensioensparen, giften, ...

 

Pensioensparen met 30% belastingvermindering : maximale storting 990 €

Pensioensparen met 25% belastingvermindering : maximale storting 1270 €

Fiscaal Lange Termijnsparen : absoluut maximum 2350 €*

Gewoon Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) : 3447,62 €

Sociaal Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (SVAPZ) : 3996,67 €

Dienstencheques, maximaal bedrag van de cheques : 1570 €

Kosten voor kinderopvang : maximum 14,40 € / dag.

 

* In het geval van het fiscale lange termijnsparen is het fiscale maximum afhankelijk van uw inkomen en beperkt tot een absoluut maximum.

In de meeste gevallen moet u een belastbaar inkomen genieten om recht te hebben op de aftrek of vrijstelling. 

Uw fiscaal raadgever kan u adviseren over uw persoonlijke situatie.

 

 
Verplichte vezekering ski in Italië

Vanaf 1 januari 2022 is het in Italië verplicht om een BA verzekering te hebben die schade aan derden dekt bij een ski ongeval.

Bij de aankoop van je skipas zal hier naar gevraagd worden en je moet het bewijs ook bij je hebben op de piste.

Er wordt gecontroleerd en de boete kan oplopen tot € 150.

Subcategorieën